Καλώς Ήλθατε

Το δικηγορικό γραφείο «ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ιδρύθηκε στην Αθήνα το έτος 1985 και έχει αναλάβει και διαχειριστεί πλήθος υποθέσεων. Η εμπειρία των στελεχών μας, η οποία προέρχεται από τη πολυετή και αδιάλειπτη ενασχόληση με ζητήματα Δικαίου, η εξειδίκευση και παράλληλα η συνεχής

ενημέρωση για τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς του Δικαίου, αποτελούν τα εχέγγυα για την επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων. Η άρτια συνεργασία μας, τέλος, με το σύνολο των πελατών μας, η κατανόηση των προβλημάτων και η συνεχής πληροφόρηση που το δικηγορικό μας γραφείο φροντίζει να παρέχει για την πορεία της κάθε υποθέσεως, αποτελούν κύριο μέσο για την επίτευξη των στόχων μας.